I bostadsrättsföreningens återvinningsrum kan du slänga glas, plast, metall, tidningar och papp. Det är inte tillåtet att slänga hushållssopor eller grovsopor!
Allt som slängs fel behöver hanteras och innebär en extra kostnad för föreningen, som boende i föreningen så äger du en andel i föreningen. Detta innebär att en kostnad för föreningen indirekt blir en kostnad för dig.  

Ladda ner 
1-Sopsorteringsguide.pdf 

 

Hushållssopor ska slängas i föreningens sopsug. För att föreningen inte ska få onödiga kostnader så är det viktigt att endast hushållssopor slängs i knutna plastpåsar, inga lösa föremål får slängas i sopsugen. Ladda ner karta för exakt placering av sopsug. 

Ladda ner 
Information hushållssopor (sopsug).pdf