Nyheter

Idag öppnade den nya parkeringsplatsen bakom Klädesvägen 38. Det är 15 nya platser som är möjliga att hyra samt 10 nya besöksparkeringar. Avgift för besöksparkeringen är 5 kronor per timme och betalas via Parkster. Är du intresserad av att hyra plats kontaktar du Parkando. 

 

 

 

Idag finns två 15-minutersparkeringar längs med Klädesvägen 28-36. Dessa är inte möjliga att nyttja då en parkerad bil där stoppar trafiken runt föreningen. Styrelsen kommer därför ta bort dessa parkeringar och istället skapa två nya 15-minutersparkeringar mellan Klädesvägen 36 och 38 samt mellan Klädesvägen 32 och 34.

Idag är det cykelparkering på dessa ställen och de kommer att tas bort. Ni som har cykel eller moped där måste flytta dessa innan den 17 juli. Därefter kommer cykelställena att kapas och bli parkeringsplats. 

Med vänliga hälsningar

Styrelsen 

Styrelsen nu har beställt blommor till innergården. Vi kommer byta dem som svarade på förfrågningen samt ytterligare några som styrelsen ansåg behövde bytas.

Val av blommor har skett i samråd med en florist och har sedan röstats fram av gruppmedlemmar i "Bromma Tracks - Alla med gröna fingrar". Observera att alla plantor som byts mot blommor kommer att flyttas till behövda områden runt föreningens mark och det jobbet kommer att påbörjas redan på onsdag den 24 juni.

Detta har föreningen beställt:
Norrläge: 40 löpmeter (Revsuga & Rödbladig kärleksört)
Söderläge: 36,5 löpmeter (Aubrietia & Rölleka)
 
Nedan kan du läsa mer om blommorna.
 
 
 
 

Sommarjobbare till föreningen

Styrelsen har anställt tre stycken sommarjobbare som de kommande månaderna med viss regelbundenhet kommer arbeta i föreningen med bland annat våra planteringar och andra lättare sysslor.

Alla tre bor i föreningen vilket vi tycker är extra roligt. De tre är Saga Spolén, Orlaigh Mjöberg Quanne och Sina Borzoo och vi hälsar dem alla välkomna som sommarjobbare i föreningen!

 

 

Ingen förtäring inom poolområdet och duscha innan bad i poolen

Det är ett fantastiskt väder och poolen har öppnat vilket är mycket uppskattat av många medlemmar. Styrelsen påminner om vikten av att följa de ordningsregler som gäller. Vi har fått in flera synpunkter där det tas med förtäring på poolområdet och att det är flera som badar i poolen utan att duscha innan.    

Ingen förtäring är tillåten inom poolområdet, det vill säga innanför staketet. Det innebär bland annat att inga pizzor får tas med in på poolområdet. Vi måste alla hjälpas åt att se till att ordningsreglerna följs.  Om de inte följs är den yttersta åtgärden att poolen får hålla stängt.

 

Efter beslut vid vår senaste föreningsstämman har nu en grovtvättmaskin installeras i tvättstugan. 

Instruktionerna för maskinen kommer att anslås på väggen vid kommande rondering,

Med vänliga hälsningar
Styrelsen