Nyheter

Flytt av 15-minutersparkering längs Klädesvägen 28-36

Idag finns två 15-minutersparkeringar längs med Klädesvägen 28-36. Dessa är inte möjliga att nyttja då en parkerad bil där stoppar trafiken runt föreningen. Styrelsen kommer därför ta bort dessa parkeringar och istället skapa två nya 15-minutersparkeringar mellan Klädesvägen 36 och 38 samt mellan Klädesvägen 32 och 34.

Idag är det cykelparkering på dessa ställen och de kommer att tas bort. Ni som har cykel eller moped där måste flytta dessa innan den 17 juli. Därefter kommer cykelställena att kapas och bli parkeringsplats. 

Med vänliga hälsningar

Styrelsen