Fastighet

Om din felanmälan gäller allmänna ytor och fel som föreningen ansvarar för görs felanmälan till

Vid felanmälan ska du uppge;

 • Ditt namn
 • Ditt lägenhetsnummer (fem siffror som du hittar ovanför din ytterdörr)
 • Adress
 • Telefonnummer till dig som anmäler
 • Beskrivning av fel

För felanmälan som gäller ditt egna boende och som du som bostadsrättsinnehavare ansvarar för kontaktar du Fastighetsägarna service på nummer 08-617 76 00 eller på . Deras öppettider är måndag till torsdag 07.00-17.00 och fredag 07.00-16.00.  Observera att kostnader för denna felanmälan debiteras dig som bostadsrättsinnehavare.   

Vid felanmälan till Fastighetsägarna service ska du ange;

 • Brf Bromma Tracks 
 • Ditt namn
 • Ditt lägenhetsnummer (fem siffror som du hittar ovanför din ytterdörr)
 • Adress
 • Telefonnummer till dig som anmäler
 • Beskrivning av fel

Det är föreningens stadgar som avgör vem som ska stå för kostnad för åtgärd. Där står bland annat att du som bostadsrättsinnehavare ansvarar för lägenhetens inre (väggar, golv, tak, inredning i kök, badrum och övriga utrymmen, glas och bågar i lägenhetens ytter- och innerfönster samt de anordningar för vatten, avlopp, elektricitet och ventilation som bostadsrättshavaren försett lägenheten med. 

Vid akuta ärenden med fara för person eller fastighet görs anmälan direkt till jouren på nummer 08-657 64 50. Jouren ska enbart kontaktas om det finns risk för skada på egendom eller fastighet. Även kostnad för jourutryckning kan hamna på dig som bostadsrättsinnehavare.

Vid brand, pågående brott eller akuta olycksfall:

Ring 112

Hissar

Felanmälan av hissar görs direkt till Schindler på nummer 020-31 33 33.

Internet & Kabel-TV

Tele2 Tel. 90 222 

Om Du har fel på kabelteve mottagningen kontrollera först om dina grannar också har problem innan du felanmäler. Det underlättar felsökningen.

Insekter/skadedjur

Anticimex Tel. 0752-451000
Mån-Fre 07.00-18.00

Sanering är kostnadsfri och bekostas via föreningens försäkring