Fastighet

Felanmälningar görs till 

Vid felanmälan ska du uppge;

  • Ditt namn
  • Ditt lägenhetsnummer (fem siffror som du hittar ovanför din ytterdörr)
  • Adress
  • Telefonnummer till dig som anmäler
  • Beskrivning av fel

Det är föreningens stadgar som avgör vem som ska stå för kostnad för åtgärd. Där står bland annat att du som bostadsrättsinnehavare ansvarar för lägenhetens inre (väggar, golv, tak, inredning i kök, badrum och övriga utrymmen, glas och bågar i lägenhetens ytter- och innerfönster samt de anordningar för vatten, avlopp, elektricitet och ventilation som bostadsrättshavaren försett lägenheten med. 

Vid akuta ärenden med fara för person eller fastighet görs anmälan direkt till jouren på nummer 08-657 64 50. Jouren ska enbart kontaktas om det finns risk för skada på egendom eller fastighet. Kostnad för jourutryckning kan hamna på dig som bostadsrättsinnehavare.

Vid brand, pågående brott eller akuta olycksfall:

Ring 112

Hissar

Felanmälan av hissar görs direkt till Schindler på nummer 020-31 33 33.

Internet & Kabel-TV

Vid fel med internet och/eller kalbel-TV kontaktar du Tele2 på telefon 90 222 

Om Du har fel på kabelteve mottagningen kontrollera först om dina grannar också har problem innan du felanmäler. Det underlättar felsökningen.

Insekter/skadedjur

Anticimex

Telefon: 075-245 10 00

E-post: www.anticimex.se

Mån-Fre 07.00-18.00

Sanering är kostnadsfri och bekostas via föreningens försäkring