I bostadsrättsföreningens återvinningsrum kan du slänga glas, plast, metall, returpapper, småbatterier, tidningar och papp (kartonger). Det är inte tillåtet att slänga hushållssopor eller grovsopor här. Medlem debiteras med ett självkostnadspris om 200 kr om detta inte efterlevs.

Avseende grovavfall kan vi tipsa om Bromma Återvinningscentral, för mer info se nedan länk:
https://www.stockholmvattenochavfall.se/avfall-och-atervinning/har-lamnar-du-dina-sopor/hitta-narmaste-atervinningscentral/#!/bromma-atervinningscentral

Ladda ner 
1-Sopsorteringsguide.pdf 

Hushållssopor ska slängas i föreningens sopsug. För att föreningen inte ska få onödiga kostnader så är det viktigt att endast hushållssopor slängs i knutna plastpåsar, inga lösa föremål får slängas i sopsugen. Ladda ner karta för exakt placering av sopsug. 

Ladda ner 
Information hushållssopor (sopsug).pdf