Inga infästningar eller hål får göras varken i fasader eller på balkongavskiljare. Vi kan förstå att detta kan tänkas upplevas som en onödig regel då hålen många gånger är små eller döljs av att något hängts upp för att täcka hålen. Men fasaden och balkongavskiljaren är föreningens underhållsansvar och inte bostadsrättsinnehavarens. Om nuvarande medlem gör ett hål i fasaden eller balkongavskiljaren och sedan flyttar och den nya medlemmen som flyttar in stör sig på hålet måste föreningen åtgärda hålet, vilket i de flesta fall betyder en större kostnad för att laga del av fasaden eller i värsta fall byta ut hela balkongavskiljaren. En kostnad som då hamnar på alla föreningens medlemmar.

Så det är inte hur ni upplever hålet som är problemet utan hur framtida medlemmar kommer att uppleva det hål som skapas om en infästning görs. Uppmärksammar styrelsen att ni gjort ett hål eller infästning kommer ni att åläggas att på egen bekostnad åtgärda detta. Om inte ni klarar att återställa det till ursprungligt skick kommer styrelsen anlita entreprenör som gör jobbet på er bekostnad.

Planteringarna framför uteplatserna är föreningens underhållsansvar vilket betyder att det inte är tillåtet att sätta egna planteringar i dessa. Det är heller inte tillåtet att sätta upp staket eller motsvarande i planteringarna.  

 

Inglasning av balkong/uteplats

Inglasning av balkong/uteplats kräver bygglov och tillstånd från styrelsen. Kontakta styrelsen vid önskemål om inglasning.