Brandvarnare
Varje lägenhet skall ha en brandvarnare.
Eftersom de flesta bränder inträffar på natten är brandvarnare en billig livförsäkring för att du ska vakna vid brand. Som boende är du ansvarig för att byta batteri och testa brandvarnaren regelbundet. Placera brandvarnaren i taket i mitten av lägenheten. 
Köp endast CE-märkta brandvarnare som uppfyller EU-standard SS-EN 14604.

 

Brandsläckare & Brandfilt
Med brandsläckare och brandfilt kan du snabbt släcka mindre bränder. Köp gärna en till lägenheten. 6 kg Pulversläckare rekommenderas.

 

Brandfarliga vätskor
Exempel på brandfarliga vätskor är Bensin, tändvätska, T-röd, gasol, acetylen, aceton, förtunning, koncentrerad spolarvätska, diesel och eldningsolja.
I lägenhet får du förvara högst 5 liter sprayburkar och gasolflaskor. Brandfarliga vätskor i behållare får du förvara högst 10 liter.

  • Inne i en lägenhet och på inglasade balkonger får du ha gasolbehållare som rymmer max fem liter.  
  • Inne i en lägenhet och på inglasade balkonger bör du förvara högst tio liters behållare brandfarlig vätska.  
  • På en öppen balkong får du förvara större gasolflaskor som innehåller max 30 liter vardera. På balkongen kan du också förvara högst 25 liters behållare med brandfarlig vätska. Det är bra om du förvarar flaskorna i ett ventilerat plåtskåp för att skydda dem mot väder och vind. Tänk på att det kan bli väldigt varmt i solen.
  • Du får absolut inte förvara gasol, brandfarliga vätskor eller sprayburkar i källarförråd eller i garage.

 

Utrymningsvägar
Trapphus, loftgångar samt gångar i källare är utrymningsvägar. Därför får inget ställas i dessa gångar eftersom passage alltid måste vara fri.
Om du ställer skräp i gångarna underlättar du anlagda bränder, som är vanligare än man tror.

Fler goda råd om hur du förebygger brand

 

Vid brand

Kom ihåg att den giftiga röken alltid stiger uppåt, därför måste du ner under röken där det är lättare att se och andas.
Gå aldrig ut i ett rökfyllt trapphus. En stängd dörr hindrar branden från att sprida sig snabbt och gör att räddningstjänsten vinner tid.

 

Larma räddningstjänsten
Alla lägenheter är skyddade av en brandcell. så länge det inte brinner i din lägenhet så ska du stanna kvar i lägenheten och kontakta räddningstjänsten på 112. Räddningstjänsten kommer att ge dig instruktioner om vad du ska göra därefter.
Om det brinner i din lägenhet och du bedömer att du inte kan släcka branden så ska du stänga in branden genom att stänga lägenhetsdörren. Kontakta omedelbart räddningstjänsten och varna grannar.

Släck branden
Om du bedömer att du klarar av det så kan du försöka släcka branden själv. Använd en handbrandsläckare och spruta mot glöden, inte på lågorna. Vid misslyckat släckförsök, stäng in branden.

 

Tänk på att det är den aktuella situationen som avgör hur du verkligen ska agera.