Som medlem rekommenderas du att teckna en hemförsäkring. Föreningen har en fastighetsförsäkring genom Bostadsrätterna som erbjuds i samarbete med Söderberg & Partners. För att underlätta för alla inblandade parter vid en skada och säkerställa att alla är rätt försäkrade i föreningen har styrelsen valt att teckna ett kollektivt bostadsrättstillägg till fastighetsförsäkringen. Det förenklar vid skada och ni som medlemmar kan ta bort tillägget från er hemförsäkring.

Här kan du läsa vad som ingår i det kollektiva bostadsrättstillägget

Här hittar du kontaktuppgifter till skadeanmälningar - observera att samtliga skador också ska anmälas till

Vid andrahandsuthyrning
Vissa bolag kräver att du som medlem måste vara skriven på lägenhetens adress för att försäkringen ska gälla. Ring och kontrollera med ditt bolag.
Andrahandshyresgäster rekommenderas att teckna en egen hemförsäkring.