Om du behöver fler taggar eller lägenhetsnycklar så kan det beställas hos Great Security i Abrahamsberg. Bostadsrättsinnehavaren står själv för kostnaden.

Du beställer genom att maila , scannar in senaste hyresavi samt ID-handling. Uppge lägenhetsnummer (fem siffror som du hittar ovanför din ytterdörr) och ange antal taggar i din beställning. Taggar hämtas i butiken på Abrahamsbergsvägen 2.

Om du skulle tappa bort en eller flera taggar måste detta anmälas till styrelsen utan dröjsmål. Taggarna kommer då att spärras så att obehöriga inte har åtkomst till våra fastigheter.

Styrelsen kontaktas per e-post: