Om du blir störd, så tala i första hand med din störande granne. Om störningen fortsätter kontaktar du störningsjouren som är öppen måndag-söndag mellan kl. 20:00-06:00 och nås på 08-568 214 00.

Vid konstaterad störning står bostadsrättsinnehavare som orsakar störningen för kostnad för uttryckning. Vid upprepade störningar kan uppsägning av lägenheten komma ifråga.