I första hand kontaktar du den som stör och om störningen inte upphör kontaktar du störningsjouren som skickar ut störningsombudsman/väktare. 

 

Störningsjouren är öppen måndag-söndag mellan kl. 20:00-06:00 och nås på 08-568 214 00