1. Allmänt om medlems ansvar gentemot föreningen
Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har du utöver rätten till bostaden i föreningens hus även skyldigheter mot föreningen och övriga medlemmar. Medlemmarna har ansvar för att sundhet, ordning och skick efterlevs. Medlemmarna är också skyldiga att rätta sig efter det som föreskrivs i föreningens stadgar, ordningsregler, poolföreskrifter samt övriga regler och föreskrifter som gäller för bostadsrättsföreningar. Föreningens regler gäller även familjemedlemmar, gäster, inneboende, hantverkare, andrahandshyresgäster etc.

Tänk på att vara rädd om och väl vårda föreningens egendom. Kostnader för underhåll och reparationer betalas av alla gemensamt.

 

2. Skada på egendom
Om skada skulle uppstå i bostaden eller i byggnaden, som är av sådan art eller omfattning att dess avhjälpande inte kan uppskjutas utan att byggnaden, dess utrustning eller installationer tar skada, är ni som bostadsrättshavare skyldig att omgående anmäla detta till er tekniska förvaltare alternativt fastighetsjouren. Skador ska också anmälas till ert eget och/eller föreningens försäkringsbolag.

 

3. Renovering och Underhåll
Vissa renoveringar eller förändringar i bostaden får inte göras utan styrelsens skriftliga godkännande. Se stadgarna § 13.

Bostadsrättshavare ansvarar enligt Bostadsrättslagen samt föreningens stadgar för underhåll av sin lägenhet. Ansvaret omfattar lägenhetens inre delar. Bostadsrättsföreningen ansvarar för det yttre underhållet.

Till lägenheten räknas normalt lägenhetens golv, väggar, och tak, inredning i kök och badrum, glas och bågar i fönster samt inner- och ytterdörrar m.m. Se vidare § 12 i stadgarna.

Bostadsrättshavaren ansvarar för skötsel och snöskottning av balkonger och uteplatser.

Det är inte tillåtet med mekaniska köksfläktar. Enbart spiskåpor är godkända. 

 

4. Trapphus och källargångar
Se till att port och dörrar hålls stängda.
Viktigt för allas trevnad är att hålla rent och snyggt efter dig i alla gemensamma utrymmen. Det är förbjudet att röka i allmänna utrymmen.

Förvara inte kartonger, cyklar, barnvagnar, leksaker, mattor, skor, sopor etc. i trapphuset. Det är en brandrisk samt kan hindra brandkår, ambulanspersonal och lokalvårdare att komma fram.

 

5. Störningar
Informera dina grannar innan du ska ha en större fest. Undvik helt störande aktiviteter på sena kvällar, nätter och tidiga morgnar. Störande aktiviteter kan vara att borra i väggar, spika eller ha tv eller musik på för hög ljudvolym.

Du är ansvarig även för störningar som dina gäster eller andra i lägenheten orsakar såsom t.ex. andrahandshyresgäst. Ansvaret gäller också i allmänna utrymmen och runt husen och på gården.

Om du själv blir störd, så tala i första hand med din störande granne. Om störningen fortsätter kontaktar du störningsjouren som är öppen måndag-söndag mellan kl. 20:00-06:00 och nås på 08-568 214 00.

Vid konstaterad störning står bostadsrättsinnehavare som orsakar störningen för kostnad för uttryckning. I allvarligare fall kan uppsägning av lägenheten komma ifråga. 

 

6. Parabolantenn
Det är inte tillåtet att montera antenn på fasad, balkongräcke eller tak.

 

7. Särskilda ordningsregler för allmänna ytor, balkonger och uteplatser 

Nedan kan du ladda ned särskilda ordningsregler för allmänna ytor, balkonger och uteplatser som styrelsen antagit 2020-06-18. Där kan du också hitta de anvisade platser på föreningens gård som gäller för grillning med kol. 

Ordningsregler allmänna ytor, uteplatser och balkonger

 

8. Andrahandsuthyrning
Uthyrning av lägenheten i andra hand kräver styrelsens godkännande. Ansökan görs skriftligen till styrelsen i god tid före planerad uthyrning.

 

9. Hundar

Hundar får inte rastas på innergården och vi ser gärna att hundar hålls kopplade när de befinner sig på föreningens område. Vi påminner om att hundägaren eller den som har hand om hunden har ett "strikt ansvar". Det betyder att hundägaren eller den som har hand om hunden alltid är skyldig att ersätta skador som ens hund orsakat oavsett omständigheterna. 

 

10. Poolområdet
Särskilda ordnings-och säkerhetsföreskrifter gäller vid användandet av poolen och den gemensamma samlingslokalen.

Ladda ned ordningsregler Brf Bromma Tracks