Boka tvättid

Bokningen gäller tre timmar med en extra halvtimme för torkning t.ex. bokad tvättid 10-13 ger en tid för tillgång till tvättstugan 10-13.30. Detta innebär också att den som bokat passet innan din bokade tid har rätt att nyttja torkskåpet en halvtimme in på den bokade tiden.    

Om du anser att tvättstugan inte är i rent skick när du påbörjar din tvättid ska detta anmälas till styrelsen. Beskriv vad som inte är rent och bifoga bilder. Anmälan mailas till

 

Tvättstugan finns i trapphus: Klädesvägen 40  

Felanmälan av maskin
Vid fel på maskin så ska detta felanmälas via felannmälan på föreningens hemsida. Ta en bild på etiketten med E-numret och bifoga bilden i ärendet. Etiketten sitter oftast på insidan av luckan. 

Vid tvätt

 • Tvättstugan får enbart användas av föreningens medlemmar och hyresgäster i föreningen.
 • Följ bruksanvisningen för maskinerna innan du använder dem
 • I tvättstugan får man endast tvätta sin egna tvätt och inte vänner/bekantas tvätt eller tvätt från utomstående
 • Mattor eller annan grovtvätt får enbart tvättas i grovtvättmaskinen (den större tvättmaskinen). Övriga maskiner är inte gjorda för att hantera den typen av tvätt.
 • Har den som bokat inte börjat tvätta sina kläder inom 30 minuter efter påbörjad tidsperiod är det fritt fram för annan medlem att använda tvättiden.
 • Föreningen ansvarar ej för skador av personlig egendom i tvättstugan. Föreningen ansvarar heller inte för försvunnen tvätt.
 • Föräldrar ansvarar för barn som befinner sig i tvättstugan
 • Husdjur får inte vistas i tvättstugan
 • Torkskåpen får användas i max 30 minuter efter den tidsperiod som medlem bokat. Därefter ska den som bokat den aktuella tidsperioden ha tillgång till torkskåpen.     


Efter tvätt

 • Torka av maskinerna, se till att inget tvättmedel finns kvar i tvättmedelsbehållarna.
 • Rengör filtren i torktumlaren
 • Tvätta av golvet 
 • Ta med alla tomma tvättmedelskartonger och sköljmedelsförpackningar och lägg dessa i respektive kärl i källsorteringsrummet.
 • Se till så att dörren går i lås efter dig när du har tvättat färdigt 
 • Lämna tvättstugan i det skick som du själv vill finna den i. Om du lämnar tvättstugan i ostädat skick eller bryter mot ovanstående trivselregler kan din rätt att boka och använda tvättsstugan förverkas.