Nyheter

Under onsdagen den 25 januari kommer arbete utföras i hissarna på Klädesvägen 38, 40 och 42 vilket betyder att under dagen kommer hissen vara ur bruk under en begränsad period. Arbetet i varje hiss beräknas pågå cirka en timme men det är inte möjligt att exakt veta hur länge arbetet pågår eller när arbetet i respektive hiss kommer utföras.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen

Från 1 januari i år är det obligatoriskt att sortera ut matavfallet. Redan tidigare var det obligatoriskt för restauranger men nu är det även obligatoriskt för hushåll och övriga verksamheter.

Det finns undantag för fastighetsägare som har en sopsug utan separat nedkast för matavfall vilket Brf Bromma Tracks har. Där blir det istället obligatorisk från den 1 juli 2024. Detta för att Stockholm stad utreder alternativ för hur det ska fungera med vår lösning. Styrelsen följer ärendet noggrant för att se vilka eventuella investeringar vi behöver göra för att klara kraven från den 1 juli 2024.

 

För att kunna hålla koll på sina kostnader för el- och varmvatten finns det nu möjlighet att följa sin egna förbrukning av el och varmvatten genom att logga in på lgh.infometric.se.

För att logga in på ditt personliga konto behöver du ett användarnamn och lösenord. Det får du genom att maila föreningens redovisningsbyrå ERB på . I mailet anger du ditt fullständiga lägenhetsnummer (fem siffror som du hittar ovanför din ytterdörr).

När du är inloggad kan du följa din egna dagsförbrukning av el och varmvatten. Du kan också se din förbrukning i jämförelse med övriga boende för att på så sätt lättare kunna göra en bedömning om du har en hög eller låg förbrukning.  

 

Här ska granen slängas

Snart är det tjugondag Knut och då kastas enligt traditionen granen ut. Granen ska dock inte kastas ut på vår innergård eller någon annanstans på föreningens mark. Den ska heller inte i kastas i återvinningsrummet.

Granar lämnas vid Bromma återvinningsstation på Linta Gårdsväg 16 eller vid de särskilda graninsamlingar som anordnas vissa dagar och tider runt om i Stockholm. Närmaste ställe för oss är vid T-banan i Abrahamsberg (Abrahamsbergsvägen 3) där insamling sker följande tider;

Söndag 8 januari, kl. 13.30-14.30

söndag 15 januari, kl. 13.30-14.30

När ni slänger era granar så blir det mycket barr i trapphus och hisskorgar. Barr i hisspåren riskerar att orsaka hisstopp och därmed onödiga besvär och kostnader för oss boende. För att undvika detta behöver ni som slänger granarna dammsuga upp barren efter er, och då särskilt de barr som hamnar i hisspåren. 

 

Nya styrelsens ansvarsfördelning

Styrelsen har nu konstituerat sig enligt följande;

  • Robert Noord, ordförande med övergripande ansvar och särskilt ansvar för föreningens information (hemsida och nyhetsbrev), samordning av garantiarbeten gentemot SSM, gemensamhetslokalen samt felanmälningar. Fungerar också som arbetsledare för fastighetsskötaren samt kontaktperson gentemot inhyrda entreprenörer.
  • Madeleine Mjöberg, kassör med ansvar för bland annat budget, överlåtelseavtal, pantbrev, andrahandsuthyrningar samt parkeringsadministration.
  • Ajdin Pasic, vice kassör som biträder kassören med sina ansvarsområden
  • Linda Spolén, sekreterare med särskilt ansvar för bilpoolen samt biträder poolgrupsansvarig.
  • Peter Lindström, ledamot med särskilt ansvar för poolgruppen samt återvinningsrummet
  • Siavoush Fallahi, ersättare med särskilt ansvar för tvättstugan

 

Föreningens hemsida

Besök gärna föreningens hemsida www.brfbrommatracks.se. Där kan du ta del av information om föreningen samt boka övernattningslägenheten. På facebook finns också en grupp för ”Grannarna på Klädesvägen”.  Om du inte redan är medlem i gruppen så uppmanar vi alla medlemmar att gå med för att diskutera med föreningens övriga medlemmar och snabbt ta del av nyheter och information. Klicka här så kommer du direkt till sidan; https://www.facebook.com/groups/255287768228739/

Se alltid till att ha aktuell mailadress och telefonnummer i medlemsregistret så att du aldrig missar viktig information från föreningen.