Nyheter

Nu på måndag den 11 september kommer fastighetsskötarna påbörja filterbyte samt rengöring av ventilationsaggregaten i föreningens teknikrum. Under tiden byte och rengöring pågår kommer ventilationen att stängas av.

För att inte ventilationen ska vara avstängd allt för lång tid kommer detta ske vid flera tillfällen. Avisering kommer även inför nästa tillfälle. Nedan ser ni när arbete beräknas pågå och då ventilationen stängs av.

Klädesvägen 42                        Måndagen den 11:e september mellan 10.00 – 12.00

Klädesvägen 40                        Tisdagen den 12:e september mellan 10.00 – 12.00

Klädesvägen 38                        Onsdagen den 13:e september mellan 10.00 – 12.00

Klädesvägen 34 & 36               Torsdagen den 14:e september mellan 10.00 – 12.00

Klädesvägen 28, 30 och 32     Fredagen den 15:e september mellan 10.00 – 12.00

 

Balkonginglasning

Föreningens bygglov för balkonginglasningar gick ut i somras och arbetet med att få klart slutbeskedet pågår för fullt.

Styrelsen har under sommaren upphandlat ny leverantör och idag signerades ett samarbetsavtal med Svenska Lumon AB. Avtalet innebär att Svenska Lumon står för det nya bygglovet och är den leverantör som vi rekommenderar föreningens medlemmar att anlita. Avtalet innebär att föreningens medlemmar alltid har 15% rabatt på ordinarie pris och om minst tre medlemmar beställer vid samma tillfälle ges en rabatt på 24%. Vi rekommenderar därför att medlemmar som önskar glasa in sin balkong undersöker intresset hos fler medlemmar för att kunna få ett lägre pris.

Handläggningstiden för det nya bygglovet är maximalt 10 veckor men då leveranstiden på balkonginglasning är cirka sex veckor kan ni redan nu ta kontakt med Svenska Lumon för offert och eventuell beställning. Ni kontaktar Jesper Jakobsson på eller på 08-408 08 442. 

 

Föreningsstämma

Boka in måndagen den 11 december klockan 18.00 för årsmöte i Brf Bromma Tracks. Årsmötet kommer äga rum i Kyrkan vid Brommaplan. 

Till årsmötet har alla medlemmar rätt att väcka förslag. Önskar ni få ett förslag behandlat på årsmötet måste förslaget vara inlämnat till styrelsen senast oktober månads utgång. Förslag mailas till styrelsen på eller lämnas i föreningens postfack på Klädesvägen 42.

Har du förslag på kandidater till styrelsen ska dessa lämnas till valberedningen på mail senast den 31 oktober.

 

Poolen stänger den 18 september

Förra året stängde vi poolen den 11 september men då vädret varit lite tråkigt under denna sommar håller vi öppet någon vecka längre och hoppas på några varma septemberdagar så vi kan njuta av poolen. Söndagen den 17 september blir sista dagen som poolen håller öppet.

 

Kontaktuppgifter

 

Se alltid till att ha aktuell mailadress och telefonnummer i medlemsregistret så att du aldrig missar viktig information från föreningen.

Föreningen har hyrt in en container för insamling av grovsopor den 24-27 augusti. Containern kommer ställas vid entrén till föreningen. I containern får enbart återvinningsbara grovsopor slängas.

I samband med detta kommer föreningen också göra en genomgång av allmänna utrymmen. Saker som placerats i trapphus och i allmänna utrymmen i källarplan kommer att plockas bort och slängas. Kan föreningen identifiera ägarna av grovsoporna som felaktigt placerats i allmänna utrymmen kommer medlem debiteras föreningens självkostnad för bortforsling.

Följande får INTE slängas i container;

 • Elektronikavfall – apparater som går på sladd eller batteri
 • Kylmöbler
 • Termometrar, barometrar, reläer och annat som innehåller kvicksilver
 • Lysrör, lågenergilampor
 • Bekämpningsmedel
 • Frätande ämnen
 • Färgrester, lösningsmedel och lim
 • Asbest
 • Explosivt avfall
 • Stoft och aska
 • Riskavfall
 • Oljor
 • Batterier
 • Bildäck

 

Styrelsen är glad att kunna presentera Romodan Osman Hassan som ny fastighetsskötare i föreningen. Från och med den 7 augusti kommer han att arbeta heltid i föreningen tillsammans med vår befintliga fastighetsskötare Ahmad.

Under sommaren har styrelsen, och framförallt vår fantastiska fastighetsskötare Ahmad, fört diskussioner med Arbetsförmedlingen gällande att anställa ytterligare en fastighetsskötare. Detta då vi märker att det finns behov av ytterligare arbetskraft i föreningen. Detta för att lokalvård, fastighetsskötsel och markskötsel ska kunna hålla en fortsatt hög kvalitet. Vi märker nu också när fastigheten är runt fem år krävs det mer och mer fastighetsunderhåll (arbete med målning, fasader mm) och detta kan skötas både bättre och till lägre kostnad med två fastighetsskötare på plats än att anlita externa entreprenörer.

Ambitionen är också att en ytterligare fastighetsskötare ska kunna avlasta Ahmad i det löpande arbetet så han kan ta tag i större projekt föreningen står inför, ex nu när vi de kommande åren behöver byta alla våra armaturer till LED-belysning. Kan vi byta de flesta armaturerna på egen hand istället för att anlita en elfirma som gör jobbet kan föreningen spara hundratusentals kronor. Styrelsen ser därför många fördelar med att få två duktiga fastighetsskötare i föreningen.

Vi ser fram emot att få jobba ihop med Romodan och Ahmad.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen

I juli kommer vår fastighetsskötare Ahmad ha en välförtjänst semester och under denna tid kommer Abel att vikariera för honom. Abel kommer att vara på plats mellan den 3 juli och den 28 juli och hans arbetstider kommer att vara mellan klockan 08.00-12.00 med fokus på lokalvård, markskötsel och bevattning. Eftersom Abel inte kommer vara hos oss på heltid i juli så innebär det att vi har begränsad fastighetsskötsel under juli och icke akuta åtgärder får vänta till augusti när Ahmad är tillbaka igen.

Vi hälsar Abel varmt välkommen till Brf Bromma Tracks och vi hoppas att vi alla kan hjälpas åt att se till att han kommer trivas att arbeta i föreningen!

Med vänliga hälsningar
Styrelsen

 

Kan vara en bild av 1 person, skägg, ler och hatt