Nyheter

Installation av ytterligare laddstolpar

Styrelsen har beslutat att sätta upp ytterligare laddstolpar i garaget. Detta då samtliga laddstolpar idag är uthyrda och vi har en mindre kö till laddplats. Vi märker också ett allt större intresse för att hyra laddplats bland både befintliga medlemmar men också hos de som är intresserade av att köpa bostadsrätt i vår förening. Det är vanligt att mäklare efterfrågar tillfänglighet till laddplats. Detta gör att styrelsen ser det som motiverat att  investera i ytterligare 10 laddstolpar i garaget.

Styrelsen har valt att anlita samma leverantör som satte upp befintliga laddstolpar och även denna gång kommer vi ansöka hos stöd hos Naturvårdsverket för att sätta upp dessa laddstolpar vilket halverar investeringskostnaden.

Eftersom laddstolpar i garage bör placeras nära utgången (av säkerhetsskäl) så kommer en del befintliga parkeringsplatser i garaget att påverkas. Styrelsen kontaktar berörda när det är dags.

Ny ekonomirutin från 1 september

Styrelsen ser ständigt över möjligheten att minska föreningens kostnader. Vi är väldigt glada att en medlem erbjudit sig att ta ansvar för föreningens ekonomiarbete så att vi inte behöver anlita extern leverantör för detta. På detta sätt så kommer föreningen kunna halvera sina redovisningskostnader samtidigt som vi kan bibehålla samma goda kvalitet som vår redovisningsbyrå kunnat göra.  

Detta innebär att från och med 1 september tar föreningen över allt ansvar för aviseringar, löpande bokföring, löneadministration, årsbokslut, hantering av pantbrev, överlåtelser mm och alla ekonomiärenden hanteras av .

Romodan slutar sista juli

Vår fantastiska fastighetsskötare Romodan kommer att ta upp sina studier igen och har därför valt att avsluta sin anställning hos oss. Romodan har verkligen varit en tillgång för föreningen och vi kommer sakna honom. Hans sista anställningsdag kommer vara den sista juli i år. Ahmad och styrelsen inleder nu en rekryteringsprocess för att hitta en efterträdare.

Kontaktvägar till föreningen

Vi påminner om kontaktvägarna till föreningen. Detta för att ni ska kunna få snabbast möjliga service.

Övergripande frågor:                                       

Ekonomifrågor:                                                 

Parkeringsfrågor:                                             

Felanmälningar:                                                

Fastighetsskötare (ej felanmälningar):         

Valberedningen:                                               

Föreningens hemsida

Besök gärna föreningens hemsida www.brfbrommatracks.se. Där kan du ta del av information om föreningen samt boka övernattningslägenheten. På facebook finns också en grupp för ”Grannarna på Klädesvägen”.  Om du inte redan är medlem i gruppen så uppmanar vi alla medlemmar att gå med för att diskutera med föreningens övriga medlemmar och snabbt ta del av nyheter och information. Klicka här så kommer du direkt till sidan; https://www.facebook.com/groups/255287768228739/

Se alltid till att ha aktuell mailadress och telefonnummer i medlemsregistret så att du aldrig missar viktig information från föreningen.

Föreningen har hyrt in en container för insamling av grovsopor den 7-9 juni. Containern kommer ställas vid entrén till föreningen. I containern får enbart återvinningsbara grovsopor slängas. 

I samband med detta kommer föreningen också göra en genomgång av allmänna utrymmen. Saker som placerats i trapphus och i allmänna utrymmen i källarplan kommer att plockas bort och slängas. Kan föreningen identifiera ägarna av grovsoporna som felaktigt placerats i allmänna utrymmen kommer medlem debiteras föreningens självkostnad för bortforsling.

Följande får INTE slängas i container;

 • Elektronikavfall – apparater som går på sladd eller batteri
 • Kylmöbler
 • Termometrar, barometrar, reläer och annat som innehåller kvicksilver
 • Lysrör, lågenergilampor
 • Bekämpningsmedel
 • Frätande ämnen
 • Färgrester, lösningsmedel och lim
 • Asbest
 • Explosivt avfall
 • Stoft och aska
 • Riskavfall
 • Oljor
 • Batterier
 • Bildäck

 

Det ser ut att bli fantastiskt väder i helgen och eftersom poolen redan är redo för bad så har styrelsen beslutat att tjuvöppna den redan nu i helgen. Så från och med lördag den 18 maj öppnar vi poolen! 

Nedan påminner vi om de ordningsregler som gäller för poolen. En förutsättning för att kunna hålla öppet är att det finns medlemmar som är beredda att engagera sig i poolgruppen. Om du är intresserad så tar du kontakt med Peter Lindström som i styrelsen ansvarar för poolen.    

 

Ordningsregler för poolen

Poolen är öppen samtliga dagar under perioden juni till augusti (undantag kan förekomma). Poolen öppnar senast klockan 10.00 och stänger 22.00.  

Poolen är till för medlemmar i Brf Bromma Tracks och deras familjer, samt vid enstaka tillfällen deras gäster.            

 • Duscha alltid med tvål och schampo innan du badar. Följs inte detta kommer poolens kemiska värden att förändras vilket kan leda till att poolen behöver stängas.      
 • Använd alltid rena badkläder, badkläder som du har använt i en annan pool behöver tvättas innan du får använda dem i föreningens pool. INGA andra kläder är tillåtna i poolen.      
 • Bada inte om du är sjuk.      
 • Föräldrar ansvarar för barnens säkerhet och att reglerna följs.      
 • Barn upp till 12 års ålder får endast bada i närvaro av en vuxen inom poolområdet. Poolen har ingen bemannad badvakt varför föräldrar alltid ansvarar för sina barn vid bad, även när barnet är äldre än 12 år.      
 • Barn i blöjåldern får endast bada under förutsättning att badblöja eller badkläder med inbyggd blöja används.      
 • All badning sker på egen risk.      
 • Det är inte tillåtet att dyka i bassängen.      
 • Det är inte tillåtet att hänga i taket, då locket bänds och sedan inte går att stänga.      
 • Husdjur är inte tillåtna inom poolområdet.      
 • Rökning är ej tillåtet inom poolområdet (inte heller på innergården).      
 • Städa alltid efter dig vid varje besök och lämna inga föremål/leksaker vid poolen.      
 • Det är inte tillåtet att ha föremål av glas vid poolen med hänsyn till olycksrisken.      
 • Det är inte tillåtet att äta inom poolområdet.      
 • Tänk på ljudnivån så att grannarna inte störs.      
 • Felanmälan av poolen ska göras till poolgruppen alternativt till styrelsen på mail .      
 • I de fall man misstänker att en olycka har skett är det inte tillåtet att bada i bassängen.      
 • Om poolen inte är täckt efter klockan 22.00 ska poolgruppen eller styrelsen kontaktas.    

 

 

 

 

Arbetet med loftgångarna startar igen

Måndagen den 20 maj återupptar SSM arbetet med att slipa loftgångarna för att få till korrekt lutning och därmed korrekt vattenavrinning. Det som återstår är att slipa loftgångarna på Klädesvägen 28 och en ommålning av översta våningen på Klädesvägen 40. Arbetet beräknas vara klart den 28 juni.

Arbetet innebär att boende längs de berörda loftgångar kommer att störas vilket vi beklagar. 

 

Poolen öppnar 25 maj

Äntligen är det maj och vi kan skönja sommaren och värmen vilket betyder att det är dags att snart öppna poolen. Lördagen den 25 maj kommer vi öppna poolen. Precis som tidigare år så kommer poolen vara öppen samtliga dagar under perioden juni till augusti (undantag kan förekomma).

 

Reviderade avgifter för besöksparkering och för övernattningslägenheten

Styrelsen har sett över våra avgifter för besöksparkeringen och för övernattningslägenheten och från och med den 1 juni 2024 justeras avgifterna enligt följande;

 • Avgiften för besöksparkering höjs till 7 kronor per timme (tidigare 5 kronor per timme) och maxavgiften höjs till 70 kronor per dygn (tidigare 50 kronor per dygn).
 • Avgiften för hyra av övernattningslägenheten höjs till 400 kronor för natt mot vardag (tidigare 350 kronor) och till 450 kronor för natt mot helgdag (tidigare 400 kronor).

 

Administratör till föreningen

Styrelsen ser ständigt över våra kostnader och sätt att arbeta i syfte att hålla nere kostnaderna och höja kvaliteten. För at minska våra förvaltningskostnader och höja kvaliteten har föreningen sagt upp förvaltningen hos Fastighetsägarna Service. För att erbjuda medlemmarna tillgång till hantverkartjänster har föreningen istället tecknat avropsavtal med Cemi och sköter idag all löpande förvaltning på egen hand. 

Styrelsen utvärderar nu möjligheten att anlita/anställa en administratör på deltid för att sköta föreningens ekonomi och administration. Arbetsuppgifterna skulle bland annat innebära att ansvara för föreningens löpande ekonomiarbete (löpande redovisning, årsbokslut, betalningar, aviseringar, löneadministration), hantering av medlemsförteckning och lägenhetsregister, administration av parkeringsavtal, överlåtelseavtal, pantbrev, försäkringsärenden mm.

Styrelsen bedömer att arbetet kräver en anställning/arvodering på 20%, det vill säga cirka åtta timmar per vecka. Arbetet skulle ske hemifrån då föreningen inte har tillgång till en kontorsplats. 

Förutsättningen för att styrelsen ska gå vidare med detta är detta kan bli en långsiktig lösning. Vi ser också gärna att det är en boende i föreningen som skulle vilja ta sig an detta uppdrag. Är du intresserad av uppdraget ser vi gärna att du kommer in med en intresseanmälan till . Bifoga gärna CV och personligt brev.  

Sista dag för intresseanmälningar är den 30 maj.

 

Föreningens hemsida

Besök gärna föreningens hemsida www.brfbrommatracks.se. Där kan du ta del av information om föreningen samt boka övernattningslägenheten. På facebook finns också en grupp för ”Grannarna på Klädesvägen”.  Om du inte redan är medlem i gruppen så uppmanar vi alla medlemmar att gå med för att diskutera med föreningens övriga medlemmar och snabbt ta del av nyheter och information. Klicka här så kommer du direkt till sidan; https://www.facebook.com/groups/255287768228739/

Se alltid till att ha aktuell mailadress och telefonnummer i medlemsregistret så att du aldrig missar viktig information från föreningen.

Sandupptagning och städning av garage

Nu på fredag den 19 april är det sandupptagning runt fastigheten och på våra utomhusparkeringar. Det betyder att på fredag får inga bilar stå på utomhusparkeringen mellan klockan 08.00 och 16.00.

Tisdagen den 23 april är det sedan våtsopning och städning av garaget vilket betyder mellan klockan 08.00 och 16.00 den dagen får inga bilar stå i garaget.

 

Insamling av matavfall

Från mitten av augusti 2024 kommer vi börja sortera matavfall i föreningen. Då föreningen har en sopsug så har vi ett undantag från kravet som började gälla den 1 januari 2023 men från och med mitten av augusti i år så gäller kravet även oss.

Vid sortering av matavfall kommer ni ha två påsar för hushållsavfall, en grön påse för matavfall och en vanlig påse för restavfall. Båda dessa påsar slänger ni i sopnedkastet på samma sätt som idag. Avfallet körs sedan idag till den nya eftersorteringsanläggningen Resursutvinning Stockholm i Högdalen och där separeras matavfallspåsarna och blir till biogas och biogödsel.

De gröna plastpåsarna inte får användas till något annat än att samla in matavfall. Annat avfall än matavfall i den gröna plastpåsen skadar processen att utvinna biogas och biogödsel.

Närmare ikraftträdandet kommer styrelsen återkomma med utdelning av startkit med påsar och en instruktionsfolder hur insamlingen går till.

 

Föreningens hemsida

Besök gärna föreningens hemsida www.brfbrommatracks.se. Där kan du ta del av information om föreningen samt boka övernattningslägenheten. På facebook finns också en grupp för ”Grannarna på Klädesvägen”.  Om du inte redan är medlem i gruppen så uppmanar vi alla medlemmar att gå med för att diskutera med föreningens övriga medlemmar och snabbt ta del av nyheter och information. Klicka här så kommer du direkt till sidan; https://www.facebook.com/groups/255287768228739/ 

Se alltid till att ha aktuell mailadress och telefonnummer i medlemsregistret så att du aldrig missar viktig information från föreningen.