Nyheter

Föreningen anställer egen fastighetsskötare

Styrelsen är väldigt glada över att från och med 1 oktober 2022 hälsa Ahmad Molaei välkommen som fastighetsskötare. Fram till den 28 februari 2023 kommer Ahmad arbeta halvtid i föreningen för att därefter gå över till heltid. Ahmad kommer främst arbeta med fastighetsunderhåll, lokalvård, markskötsel, målningsarbeten, vissa snickerijobb samt viss snöröjning/vinterunderhåll.  

Ahmad är ett välbekant ansikte i föreningen då han tidigare arbetat med lokalvård i vår fastighet, men då som anställd hos Anna & Johanna. Sedan Anna & Johanna tog över ansvaret för föreningens lokalvård har lokalvården fått en rejäl kvalitetshöjning och det är till stor del tack vare Ahmads ordentliga och noggranna arbete.

Anställningen är ett led i styrelsens arbete med att få ned föreningens kostnader och samtidigt höja kvaliteten.  Vi är glada att vi kunnat nå en överenskommelse med Anna & Johanna som innebär att Ahmad går över till föreningen redan från 1 oktober och tar över ansvaret för lokalvården. Anna & Johanna har gjort ett fantastiskt arbete och kommer fortsätta anlitas för vissa punktinsatser, ex garagestädning. Uppgörelsen innebär att Ahmads närvaro i föreningen ökar från cirka 12 timmar i veckan till 20 timmar vilket nästan är en fördubbling, men till i princip samma kostnad.

När nuvarande avtal med Fastighetsägarna går ut den sista februari nästa år kommer Ahmad gå upp i heltid och då också överta ansvaret för fastighetsskötsel vilket innebär att föreningen kommer ha tillgång till Ahmad veckans alla vardagar (40 timmar i veckan), vilket kommer bli en avsevärd kvalitetshöjning till en lägre kostnad. Då kommer löpande underhållsarbeten, exempelvis målningsarbeten, kunna utföras till en betydligt lägre kostnad eftersom kostnaden enbart blir förbrukningsvaror.

Styrelsen för också dialog med vår grannförening Bordduken 6 för att undersöka möjligheten att Ahmad kan utföra motsvarande tjänster hos dem, vilket skulle innebära att de är med och finansierar tjänsten och därmed minskar föreningens kostnader ytterligare.

Vi hälsar Ahmad varmt välkommen och ser fram emot att tillsammans med honom fortsätta utveckla vår gemensamma fastighet!