Nyheter

Ny månadsavgift från 1 januari 2023

För att ta höjd för de ökade ränte- och driftskostnaderna för 2023 har styrelsen beslutat att från och med 1 januari höja månadsavgifterna med 35%.

Denna avgiftshöjning är i det nedre intervallet av den avgiftshöjning som styrelsen bedömer behövs men då lånen läggs om under första kvartalet så får inte den ökade räntekostnaden fullt genomslag 2023. Vidare räknar styrelsen i sin budget med att det av regeringen aviserade elstödet utbetalas under 2023 vilket styrelsen kan använda för att hålla ökningen nere.

Styrelsen följer den ekonomiska utvecklingen noggrant och arbetar ständigt med att se över kostnaderna. Både Riksbanken och de banker föreningen har kontakt med flaggar för ytterligare höjda räntenivåer. Vi ser också ett behov av investeringar framöver (läs längre ned) som kommer att påverka föreningens kassaflöde och därmed eventuella ytterligare höjda avgifter det närmaste året.

Vad gäller elkostnaderna så tittar styrelsen på möjligheten att välja en modell med portföljförvaltning som innebär ett elavtal där förvaltare har daglig koll på elpriset och bedömer när det är fördelaktigt att prissäkra en större eller mindre del av elförbrukningen. Det blir med andra ord en kombination av fast och rörligt elpris. Denna modell har historiskt inneburit ett lägre pris jämfört med rörligt avtal men innebär också att elpriset varierar månad till månad. Styrelsens bedömning är att denna modell kommer innebära ett lägre elpris över året men att vi som medlemmar får vara beredda att elkostnaden varierar över året

 

Byte av belysning i allmänna utrymmen

På grund av EU-direktiv kommer den typ av belysning som föreningen har i trapphus, källare och garage att fasas ut. Redan idag är det inte möjligt att köpa nya armaturer och från och med 1 september 2023 är det inte längre möjligt att heller köpa nya lysrör.

Detta innebär att föreningen behöver ersätta all belysning i trapphus, källare och garage vilket är en stor investering för föreningen. Uppskattad kostnad är minst en miljon kronor för nya armaturer. Sedan tillkommer eventuellt arbete med eldragningar och målningsarbete.

Styrelsens ambition är att köpa upp ett större lager av lysrör så att vi kan göra denna investering under flera år för att kunna hålla eventuella avgiftshöjningar nere. I första hand kommer trasiga armaturer att bytas ut till nya och därefter kommer styrelsen successivt byta ut armaturerna. I samband med detta kommer det ske en översyn av placeringen av viss belysning där vi har noterat vissa armaturerna ofta går sönder då de placerats på ett olämpligt sätt.

 

Föreningens hemsida

Besök gärna föreningens hemsida www.brfbrommatracks.se. Där kan du ta del av information om föreningen samt boka övernattningslägenheten. På facebook finns också en grupp för ”Grannarna på Klädesvägen”.  Om du inte redan är medlem i gruppen så uppmanar vi alla medlemmar att gå med för att diskutera med föreningens övriga medlemmar och snabbt ta del av nyheter och information. Klicka här så kommer du direkt till sidan; https://www.facebook.com/groups/255287768228739/

Se alltid till att ha aktuell mailadress och telefonnummer i medlemsregistret så att du aldrig missar viktig information från föreningen.