Nyheter

Fortsatt målning i källarplan

Våra fastighetsskötare kommer under veckor 27 och framåt fortsätta med målning av golvytor i källarplan som inte blev målade i första etappen. Det innebär att mellan 06.30-14.30 kommer det ej vara möjligt att passera över dessa golvytor när målning sker.

Målning kommer att ske i följande ordning och enbart ett trapphus per dag målas;

- Klädesvägen 28 gemensamma golvytor på lägenhetsförråd
- Korridor mellan hus 28 och hus 30
- Klädesvägen 32 gemensamma golvytor på lägenhetsförråd
- Klädesvägen 34 gemensamma golvytor på lägenhetsförråd
- Klädesvägen 36 gemensamma golvytor på lägenhetsförråd
- Klädesvägen 40 gemensamma golvytor på lägenhetsförråd
- Klädesvägen 42 gemensamma golvytor på lägenhetsförråd.

Med vänliga hälsningar
Brf Bromma Tracks