Nyheter

Nästa år det dags för 5-årsbesiktning av fastigheten. En femårsbesiktning innebär en möjlighet för föreningen att reklamera fel eller brister som uppstått efter 2-årsbesiktningen. Denna besiktning kommer inte genomföras i samtliga lägenheter utan i ett slumpvist utvalda samt i de lägenheter där det har kommit in anmälan om fel/brister.
  
Besiktningen kommer att genomföras vecka 12, d v s mellan den 20 mars -24 mars. Huvudbesiktningsman är Bertil Bergqvist på Syna Hus. 

Anmälan om fel/brister som har uppstått efter 2-årsbesiktningen ska vara styrelsen tillhanda senast 2023-01-31 på mail 
 
Vid anmälan anger ni lägenhetsnummer (fem siffror) samt beskrivning av fel.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen

Föreningen har hyrt in en container för insamling av grovsopor den 3 - 6 november. Containern kommer ställas vid entrén till föreningen. I containern får enbart återvinningsbara grovsopor slängas.

I samband med detta kommer föreningen också göra en städning av allmänna utrymmen. Saker som placerats i trapphus och i allmänna utrymmen i källarplan kommer att plockas bort och slängas. Kan föreningen identifiera ägarna av grovsoporna som felaktigt placerats i allmänna utrymmen kommer medlem debiteras föreningens självkostnad för bortforsling.

Följande får INTE slängas i container;

 • Elektronikavfall – apparater som går på sladd eller batteri
 • Kylmöbler
 • Termometrar, barometrar, reläer och annat som innehåller kvicksilver
 • Lysrör, lågenergilampor
 • Bekämpningsmedel
 • Frätande ämnen
 • Färgrester, lösningsmedel och lim
 • Asbest
 • Explosivt avfall
 • Stoft och aska
 • Riskavfall
 • Oljor
 • Batterier
 • Bildäck

Besiktning vid utflyttning

Från och med 1 november införs en ny rutin vid försäljning av bostadsrätt i föreningen. Vid utflyttning ska en utflyttningsbesiktning ske där styrelsen, eller en av styrelsen utsedd besiktningsman, kontrollerar att inga otillåtna åtgärder utförts i lägenheten (rördragningar, installation av köksfläkt mm) eller åverkan skett på delar där föreningen har underhållsansvaret och medlem har nyttjanderätt (ex balkonger/uteplatser).

Upptäcks brister eller om medlem utfört otillåtna åtgärder kan medlem bli ersättningsskyldig eller genom särskild överenskommelse med köparen överföra ansvaret till köparen.  

Denna besiktning bekostas av föreningen och bokas i samband med ansökan om utträde ur föreningen och innan ny medlem godkänns.

 

Stamspolning

Stamspolning av fastigheten bör ske var tredje till var femte år och nu börjar fastigheten bli fem år. Mellan den 17 november till den 2 december kommer Interspol Systems AB att utföra stamspolning i kök- och badrumsavlopp i samtliga lägenheter. Det är viktigt att ni är hemma eller har dörren i serviceläge den aktuella dagen. Interspol kommer avisera er minst tre dagar i förväg vilken dag de behöver komma in i er lägenhet.

Det är viktigt att Interspol får tillträde till er lägenhet för att kunna utföra stamspolning. Vid uteblivet tillträde ökar risken för stopp i avloppet vilket kan leda till vattenskador i både er lägenhet och hos grannar.   

 

Protester mot planerad bebyggelse

På andra sidan spåret planeras det för ny bebyggelse och förslag till ny detaljplan är ute på samråd. Förslaget innebär att 236 nya bostäder byggs och flera boende längs Klädesvägen 28-36 har startat en namninsamling för att protestera mot den nya bebyggelsen. Detta då bebyggelsen gör att de boende längs Klädesvägen 28-36 får ökad insyn i sina bostäder och att solen kommer skymmas. Styrelsen kommer i sitt yttrande lyfta fram problemen med stomljud som bebyggelsen riskerar att få.

Vill du protestera mot bygget får du gärna skriva på namninsamlingen. Det kommer också vara ett samrådsmöte den 26 oktober klockan 18.00-20.00 på Bromma Folkhögskola (Åkeshovsvägen 29) som är en möjlighet för medlemmar att framföra sina synpunkter.

Bygg- och plantjänsten (stockholm.se)

Stoppa bygget av 200+ bostäder i Åkeslund - Skrivunder.com

 

Elbilsladdning för medlemmar och medlemmars gäster

Plats nr 3 i garaget är till för bilar med pågående laddning vilket ger möjlighet till elbilsladdning för medlemmar och medlemmars gäster. Laddning sker genom appen Monta som finns att ladda ned på Apple Store och Google play. 

Mer information hittar du på parkeringsplatsen.

 

Föreningens hemsida

Besök gärna föreningens hemsida www.brfbrommatracks.se. Där kan du ta del av information om föreningen samt boka övernattningslägenheten. På facebook finns också en grupp för ”Grannarna på Klädesvägen”.  Om du inte redan är medlem i gruppen så uppmanar vi alla medlemmar att gå med för att diskutera med föreningens övriga medlemmar och snabbt ta del av nyheter och information. Klicka här så kommer du direkt till sidan; https://www.facebook.com/groups/255287768228739/

Se alltid till att ha aktuell mailadress och telefonnummer i medlemsregistret så att du aldrig missar viktig information från föreningen.

Vår fastighetsskötare Ahmad har nu påbörjat ett efterlängtat målningsarbete runt våra hissar. Idag började arbetet på Klädesvägen 40 vilket innebär ett lyft för våra entréer. Ahmad kommer successivt jobba vidare med alla entréer och arbetet beräknas ta cirka 2-3 veckor. Informationslappar sätts upp där målning sker men vi vill göra er uppmärksamma på att målning sker och att ni är försiktiga när målning sker så ni inte får färg på er.    

Med vänliga hälsningar
Styrelsen

 

 

Styrelsen är väldigt glada över att från och med 1 oktober 2022 hälsa Ahmad Molaei välkommen som fastighetsskötare. Fram till den 28 februari 2023 kommer Ahmad arbeta halvtid i föreningen för att därefter gå över till heltid. Ahmad kommer främst arbeta med fastighetsunderhåll, lokalvård, markskötsel, målningsarbeten, vissa snickerijobb samt viss snöröjning/vinterunderhåll.  

Ahmad är ett välbekant ansikte i föreningen då han tidigare arbetat med lokalvård i vår fastighet, men då som anställd hos Anna & Johanna. Sedan Anna & Johanna tog över ansvaret för föreningens lokalvård har lokalvården fått en rejäl kvalitetshöjning och det är till stor del tack vare Ahmads ordentliga och noggranna arbete.

Anställningen är ett led i styrelsens arbete med att få ned föreningens kostnader och samtidigt höja kvaliteten.  Vi är glada att vi kunnat nå en överenskommelse med Anna & Johanna som innebär att Ahmad går över till föreningen redan från 1 oktober och tar över ansvaret för lokalvården. Anna & Johanna har gjort ett fantastiskt arbete och kommer fortsätta anlitas för vissa punktinsatser, ex garagestädning. Uppgörelsen innebär att Ahmads närvaro i föreningen ökar från cirka 12 timmar i veckan till 20 timmar vilket nästan är en fördubbling, men till i princip samma kostnad.

När nuvarande avtal med Fastighetsägarna går ut den sista februari nästa år kommer Ahmad gå upp i heltid och då också överta ansvaret för fastighetsskötsel vilket innebär att föreningen kommer ha tillgång till Ahmad veckans alla vardagar (40 timmar i veckan), vilket kommer bli en avsevärd kvalitetshöjning till en lägre kostnad. Då kommer löpande underhållsarbeten, exempelvis målningsarbeten, kunna utföras till en betydligt lägre kostnad eftersom kostnaden enbart blir förbrukningsvaror.

Styrelsen för också dialog med vår grannförening Bordduken 6 för att undersöka möjligheten att Ahmad kan utföra motsvarande tjänster hos dem, vilket skulle innebära att de är med och finansierar tjänsten och därmed minskar föreningens kostnader ytterligare.

Vi hälsar Ahmad varmt välkommen och ser fram emot att tillsammans med honom fortsätta utveckla vår gemensamma fastighet!