Nyheter

Styrelsen har tillsammans med Beckomberga Entreprenad utvärderat olika lösningar för att komma tillrätta med den jord som skvätter upp på uteplatserna i samband med regn. Den lösning som vi nu landat i är att plantera heltäckande murgröna. Lösningen innebär att det fortfarande kommer skvätta in regnvatten på uteplatserna (det kommer vara oundvikligt) men stänket av jord kommer minska avsevärt.

Beckomberga Entreprenad har under dagen markerat de planteringar där arbete ska utföras. De planteringar som har en gul markering kommer grävas ur helt och få murgröna och de som har en blå markering kommer kompletteras med murgröna. Där markering saknas bedöms det inte vara nödvändigt med någon åtgärd.

Det är inte tillåtet för medlemmar med uteplats att plantera egna växter i planteringarna så vi ber de medlemmar som planterat egna blommor/växter att ta bort dessa och plantera i egna krukor som ni kan förvara på er uteplats. När detta arbete utförs kan varken föreningen eller Beckomberga entreprenad kan ta ansvar för växter/blommor som medlemmar på egen hand planterat i planteringarna.

Arbetet beräknas att påbörjas inom ett par veckor och styrelsen återkommer med exakt datum när arbetet startar. I samband med att arbetet sker kommer en container att placeras vid Klädesvägen 38. Denna container är enbart till för Beckomberga Entreprenad och för den jord/växter som kommer slängas. INGA GROVSOPOR FÅR PLACERAS I DENNA CONTAINER.

Vi vill också göra er uppmärksamma på att efter att murgrönan etablerats kommer det att ta ett par år innan planteringen är fullvuxen och heltäckande.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen

Onsdagen den 14 september kommer service utföras på samtliga föreningens hissar. Under tider service utförs kommer hissen behövas stängas av. Service beräknas ta cirka en timme per hiss.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen

Föreningen har hyrt in en container för insamling av grovsopor den 8 - 11 september. Containern kommer ställas vid entrén till föreningen. I containern får enbart återvinningsbara grovsopor slängas.

I samband med detta kommer föreningen också göra en städning av allmänna utrymmen. Saker som placerats i trapphus och i allmänna utrymmen i källarplan kommer att plockas bort och slängas. Kan föreningen identifiera ägarna av grovsoporna som felaktigt placerats i allmänna utrymmen kommer medlem debiteras föreningens självkostnad för bortforsling.

Följande får INTE slängas i container;

 • Elektronikavfall – apparater som går på sladd eller batteri
 • Kylmöbler
 • Termometrar, barometrar, reläer och annat som innehåller kvicksilver
 • Lysrör, lågenergilampor
 • Bekämpningsmedel
 • Frätande ämnen
 • Färgrester, lösningsmedel och lim
 • Asbest
 • Explosivt avfall
 • Stoft och aska
 • Riskavfall
 • Oljor
 • Batterier
 • Bildäck

 

Inga infästningar eller hål får göras varken i fasader eller på balkongavskiljare. Vi kan förstå att detta kan tänkas upplevas som en onödig regel då hålen många gånger är små eller döljs av att något hängts upp för att täcka hålen. Men fasaden och balkongavskiljaren är föreningens underhållsansvar och inte bostadsrättsinnehavarens. Om nuvarande medlem gör ett hål i fasaden eller balkongavskiljaren och sedan flyttar och den nya medlemmen som flyttar in stör sig på hålet måste föreningen åtgärda hålet, vilket i de flesta fall betyder en större kostnad för att laga del av fasaden eller i värsta fall byta ut hela balkongavskiljaren. En kostnad som då hamnar på alla föreningens medlemmar.

Så det är inte hur ni upplever hålet som är problemet utan hur framtida medlemmar kommer att uppleva det hål som skapas om en infästning görs. Uppmärksammar styrelsen att ni gjort ett hål eller infästning kommer ni att åläggas att på egen bekostnad åtgärda detta. Om inte ni klarar att återställa det till ursprungligt skick kommer styrelsen anlita entreprenör som gör jobbet på er bekostnad.

Planteringarna framför uteplatserna är föreningens underhållsansvar vilket betyder att det inte är tillåtet att sätta egna planteringar i dessa. Det är heller inte tillåtet att sätta upp staket eller motsvarande i planteringarna.  

Inte tillåtet med trall eller platsgolv/trägolv på balkonger som inte är inglasade

Föreningen har reklamerat fel med bristande avrinning och avrinning mot fasad mellan balkongplattor till SBB. Den bristande avrinningen på balkongerna orsakar bland annat att vatten rinner längs fasader och orsakar missfärgningar. Detta är reklamerat som ett generellt problem.

SBB har låtit utföra undersökningar som visar att användande av trall och plastgolv/trägolv förvärrat problemen på vissa ställen. Med anledning av detta har SBB meddelat att de avsäger sig allt garantiansvar om bostadsrättsinnehavare placerar ut nån form av trall/golv som förhindrar att vattnet inte kan rinna av.

Mot denna bakgrund har styrelsen beslutat att trall/golv på balkonger som inte är inglasade inte är tillåtet. Styrelsen arbetar hårt för att få SBB att åtgärda dessa brister och kommer ompröva detta beslut efter utförda åtgärder.

 

Inglasning av balkong/uteplats

Inglasning av balkong/uteplats kräver bygglov och tillstånd från styrelsen. Kontakta styrelsen vid önskemål om inglasning.

Reparationsarbete med poolens trädäck

Måndagen den 29 augusti kommer Soltorps bygg att utföra reparationsarbeten på poolens trädäck. Det är trasiga plankor som kommer att bytas ut för att minska risken för skador vid bad. Poolen kommer vara öppen under arbetets gång men det är viktigt att entreprenörerna kan utföra sitt arbete så är ni på plats och nyttjar poolen så har entreprenörerna företräde.

 

Poolen stänger den 11 september

Värmen håller i sig ett tag till och så poolen kommer hålla öppet en bit in i september. Söndagen den 11 september blir dock sista dagen som poolen håller öppet.

 

Inför årsmötet

Boka in måndagen den 5 december klockan 18.00 för årsmöte i Brf Bromma Tracks. Årsmötet kommer äga rum i Kyrkan vid Brommaplan.

Till årsmötet har alla medlemmar rätt att väcka förslag. Önskar ni få ett förslag behandlat på årsmötet måste förslaget vara inlämnat till styrelsen senast oktober månads utgång. Förslag mailas till styrelsen på eller lämnas i föreningens postfack på Klädesvägen 42.

Har du förslag på kandidater till styrelsen ska dessa lämnas till valberedningen på mail senast den 31 oktober.

 

Inga infästningar får ske i fasad eller på balkongavskiljare

Styrelsen har blivit uppmärksammad på att det finns medlemmar som gjort infästningar i fasad eller i balkongavskiljaren och vill därför påminna alla medlemmar om att det INTE är tillåtet att göra hål i fasad eller balkongavskiljare.

Vi kan förstå att medlemmar upplever detta som en onödig regel då hålen många gånger är små eller döljs av att hängt upp något som täcker hålen. Vi vill därför med några rader förklara varför denna regel finns och varför det är viktigt att den följs.

Fasaden och balkongavskiljaren är föreningens underhållsansvar och inte bostadsrättsinnehavarens. Om medlem gör ett hål i fasaden eller balkongavskiljaren och sedan flyttar och den nya medlem som flyttar in stör sig på hålet måste föreningen åtgärda hålet, vilket i de flesta fall betyder en större kostnad för att laga del av fasaden och i värsta fall byta ut hela balkongavskiljaren. Denna kostnad hamnar då på alla föreningens medlemmar.

Så det är inte hur ni upplever hålet som är problemet för styrelsen utan hur framtida medlemmar kommer att uppleva det hål som skapas om en infästning görs.

Styrelsen gör regelbundna kontroller av att denna regel följs och har en infästning gjorts är det medlems skyldighet att åtgärda detta. I första hand får medlem möjlighet att på egen hand åtgärda skadan och om inte det går anlitar styrelsen entreprenör som utför arbetet på medlems bekostnad. Detta kan innebära en större kostnad då det kan bli nödvändigt att byta ut hela balkongavskiljaren eller reparera en större del av fasaden. Så vi uppmanar alla medlemmar att respektera och följa regeln om att inga infästningar får utföras.

 

Parkeringsplatser

Det finns lediga parkeringsplatser kvar. Föreningen har 79 garageplatser under gården som man hyr för 950 kr/mån samt 47 p-platser utomhus för 700 kr/mån. I garaget finns också 10 laddbara parkeringsplatser som hyrs ut till de med el- och hybridbil för 1 025 kronor per månad samt ett påslag på 10 öre/kWh på elpriset på den faktiska kostnaden för elförbrukningen. Samtliga avgifter är inklusive moms.

Det finns också möjlighet att hyra MC-parkering. Är du intresserad av en parkeringsplats – besök då föreningens hemsida för att läsa mer om vad som gäller och hur du ansöker.

Vi påminner också om att plats nr 3 i garaget är till för bilar med pågående laddning vilket ska ge möjlighet till elbilsladdning för medlemmar och medlemmars gäster. Detta sker genom appen Monta som finns att ned på Apple Store och Google play.

Priserna för att ladda bilen på laddplatsen i föreningens garage är 3 kr / kWh + adminstrativa avgifter (5 kr i fast avgift samt 1 kr / h för parkeringen).

Platsen ska inte ses som långtidsparkering varför en avgift om 40 kr/timme tas ut om bilen står kvar på platsen 30 minuter efter att den laddats fullt.

 

Container för grovsopor

Vi påminner om att föreningen har hyrt in en container för insamling av grovsopor den 9-11 September. Containern kommer ställas vid entrén till föreningen. I containern får enbart återvinningsbara grovsopor slängas.

 

Föreningens hemsida

Besök gärna föreningens hemsida www.brfbrommatracks.se. Där kan du ta del av information om föreningen samt boka övernattningslägenheten. På facebook finns också en grupp för ”Grannarna på Klädesvägen”.  Om du inte redan är medlem i gruppen så uppmanar vi alla medlemmar att gå med för att diskutera med föreningens övriga medlemmar och snabbt ta del av nyheter och information. Klicka här så kommer du direkt till sidan; https://www.facebook.com/groups/255287768228739/