Nyheter

Container för grovsopor tillgänglig den 1-6 april

Föreningen har hyrt in en container den 1-6 april för insamling av grovsopor. Containern kommer ställas vid entrén till föreningen. I containern får enbart återvinningsbara grovsopor slängas.

 

I samband med detta kommer föreningen också göra en städning av allmänna utrymmen. Saker som placerats i trapphus och i allmänna utrymmen i källarplan kommer att plockas bort och slängas. Kan föreningen identifiera ägarna av grovsoporna som felaktigt placerats i allmänna utrymmen kommer dessa debiteras föreningens självkostnad för bortforsling.

 

Följande får INTE slängas i container;

 

·       Elektronikavfall – apparater som går på sladd eller batteri

·       Kylmöbler

·       Termometrar, barometrar, reläer och annat som innehåller kvicksilver

·       Lysrör, lågenergilampor

·       Bekämpningsmedel

·       Frätande ämnen

·       Färgrester, lösningsmedel och lim

·       Asbest

·       Explosivt avfall

·       Stoft och aska

·       Riskavfall

·       Oljor

·       Batterier

·       Bildäck

 

Lägre räntor på föreningens lån

I mitten på mars förhandlade styrelsen om ny ränta för ett av föreningens mindre lån och lyckades sänka räntan till 0,45%. I början på april kommer ytterligare ett lån läggas om till en betydligt lägre ränta.  Styrelsen räknar med att föreningens årliga kostnad för båda dessa lån minskar med över 300 000 kronor.

 

 

Påminnelse om att koderna till entréerna tas bort

Styrelsen påminner om att koderna till våra entréer tas bort inom kort. Glöm inte att anmäla aktuella namn och telefonnummer som du önskar ha i portsystemet till styrelsen.

Ett nytt systemet med porttelefoner kommer installeras. Det nya systemet innebär att det inte längre kommer vara möjligt att komma in i fastigheten eller i garage med kod utan det kommer kräva personlig bricka. Det är samma bricka som idag används för att komma in i återvinningsrummet.

För att släppa in gäster och bud installeras porttelefoner på entrédörrarna som går mot gatan. Det kommer inte vara möjligt för gäster och bud att komma in från gården. Att komma in genom dörrar mot gården kommer kräva personlig bricka. 


Vi påminner alla medlemmar om att ni snarast behöver anmäla namn och telefonnummer till de som ni önskar ska vara kopplade till er lägenhet. Styrelsen kommer utgå ifrån medlemsförteckningen och de namn och nummer som finns där men ni behöver säkerställa att det är ett aktuellt telefonnummer som finns i medlemsregistret.

Det är enbart bostadsrättsinnehavaren som kan anmäla namn och telefonnummer så andrahandshyresgäster måste göra denna anmälan via bostadsrättsinnehavaren.

Med vänliga hälsningar

Styrelsen

Med anledning av hyressänkningen för parkeringsplatserna får samtliga som hyr bilplats nya hyresavtal med startdatum 1 april 2021.

Samtliga som betalat den högre hyran under feb-mars får justering på den avi som avser april. Inga nya avier för feb-mars kommer att skickas ut.

För de som eventuellt kastat sina tidigare avier kan se dem på https://parkering.fastighetsagarna.se

Avierna finns även i appen under ”Mina sidor”

Med vänliga hälsningar
Styrelsen

Styrelsen har beslutat om nya lägre avgifter för hyra av parkering. Från och med 1 februari 2021 är avgiften för hyra av plats i garage 950 kronor inklusive moms per månad samt 700 kronor i månaden inklusive moms för plats utomhus.

Är du intresserad av att hyra plats tar du kontakt med Fastighetsägarna service. Kontaktuppgifter hittar du på föreningens hemsida. Se länk nedan.

Kontaktuppgifter

New Year is getting close and the board would therefore like to friendly remind everyone that it isn't allowed to ignite fireworks on the land/estate of the association due to the risk of people, pets and property getting injured. For more information please check the website of the Police on the following link:
https://polisen.se/tjanster-tillstand/tillstand-ansok/fyrverkerier/