Nyheter

Styrelsen nu har beställt blommor till innergården. Vi kommer byta dem som svarade på förfrågningen samt ytterligare några som styrelsen ansåg behövde bytas.

Val av blommor har skett i samråd med en florist och har sedan röstats fram av gruppmedlemmar i "Bromma Tracks - Alla med gröna fingrar". Observera att alla plantor som byts mot blommor kommer att flyttas till behövda områden runt föreningens mark och det jobbet kommer att påbörjas redan på onsdag den 24 juni.

Detta har föreningen beställt:
Norrläge: 40 löpmeter (Revsuga & Rödbladig kärleksört)
Söderläge: 36,5 löpmeter (Aubrietia & Rölleka)
 
Nedan kan du läsa mer om blommorna.
 
 
 
 

Sommarjobbare till föreningen

Styrelsen har anställt tre stycken sommarjobbare som de kommande månaderna med viss regelbundenhet kommer arbeta i föreningen med bland annat våra planteringar och andra lättare sysslor.

Alla tre bor i föreningen vilket vi tycker är extra roligt. De tre är Saga Spolén, Orlaigh Mjöberg Quanne och Sina Borzoo och vi hälsar dem alla välkomna som sommarjobbare i föreningen!

 

 

Ingen förtäring inom poolområdet och duscha innan bad i poolen

Det är ett fantastiskt väder och poolen har öppnat vilket är mycket uppskattat av många medlemmar. Styrelsen påminner om vikten av att följa de ordningsregler som gäller. Vi har fått in flera synpunkter där det tas med förtäring på poolområdet och att det är flera som badar i poolen utan att duscha innan.    

Ingen förtäring är tillåten inom poolområdet, det vill säga innanför staketet. Det innebär bland annat att inga pizzor får tas med in på poolområdet. Vi måste alla hjälpas åt att se till att ordningsreglerna följs.  Om de inte följs är den yttersta åtgärden att poolen får hålla stängt.

 

Efter beslut vid vår senaste föreningsstämman har nu en grovtvättmaskin installeras i tvättstugan. 

Instruktionerna för maskinen kommer att anslås på väggen vid kommande rondering,

Med vänliga hälsningar
Styrelsen

 

Lördagen den 6 juni klockan 10.00 öppnar äntligen vår gemensamma pool.

Med anledning av den pågående Covid-19 pandemin har styrelsen uppdaterat ordningsreglernana för poolen och gården. Vänlig läs dessa noggrant. Om inte dessa regler följs kommer poolen och delar av innergården behöva stängas.
 
Ett stort tack till poolgruppen som tvättade och oljade in pooldäcket inför denna säsong.
 

Ordningsregler för utomhuspoolen i Brf Bromma Tracks

·         Poolen är öppen samtliga dagar under perioden juni till augusti (undantag kan förekomma). Poolen öppnar senast klockan 10.00 och stänger 22.00.

·         Poolen är till för medlemmar i Brf Bromma Tracks och deras familjer, samt vid enstaka tillfällen deras gäster.

·         Duscha alltid med tvål och schampo innan du badar. Följs inte detta kommer poolens kemiska värden att förändras vilket kan leda till att poolen behöver stängas.

·         Använd alltid rena badkläder, badkläder som du har använt i en annan pool behöver tvättas innan du får använda dem i föreningens pool. INGA andra kläder är tillåtna i poolen.

·         Bada inte om du är sjuk.

·         Föräldrar ansvarar för barnens säkerhet och att reglerna följs.

·         Barn upp till 12 års ålder får endast bada under uppsyn av en vuxen. Poolen har ingen bemannad badvakt varför föräldrar alltid ansvarar för sina barn vid bad, även när barnet är äldre än 12 år. 

·         All badning sker på egen risk.

·         Det är inte tillåtet att dyka i bassängen.

·         Husdjur är inte tillåtna inom poolområdet.

·         Rökning är ej tillåtet inom poolområdet. (inte heller på innegården)

·         Städa alltid efter dig vid varje besök och lämna inga föremål/ leksaker vid poolen.

·         Det är inte tillåtet att ha föremål av glas vid poolen med hänsyn till olycksrisken.

·         Det är inte tillåtet att äta inom poolområdet.

·         Tänk på ljudnivån så att grannarna inte störs.

·         Felanmälan av poolen ska göras till poolgruppen alternativt till styrelsen på mail .

·         I de fall man misstänker att en olycka har skett är det inte tillåtet att bada i bassängen.

·         Om poolen inte är täckt efter klockan 22.00 ska poolgruppen eller styrelsen kontaktas. 

 

Särskilda ordningsregler med anledning av Covid-19 pandemin

·         Med anledning av Covid-19 pandemin är det särskilt viktigt att tänka på att inte vistas i poolen, inom poolområdet eller på den gemensamma gården om du känner dig sjuk.

·         Tänk på god hygien när du vistas inom poolområdet eller på innegården. Tag gärna med egen handsprit och använd regelbundet.

·         Inom poolområdet och i poolen får det inte vistas fler än att det går att ha behörigt avstånd till varandra. Styrelsen eller poolgruppen har inte möjlighet att ständigt bevaka detta men regelbundna kontroller kommer genomföras.

·         Följs inte reglerna kommer styrelsen besluta om stängning av poolen och poolområdet.

·         Samma regler för poolområdet gäller också för gemensamma ytor på gården (gräsmatta och dylikt). Det får inte vistas fler än att det går att ha behörigt avstånd till varandra. Vid missbruk kommer styrelsen stänga av dessa ytor.

Vi söker intresserade medlemmar till poolgruppen

Styrelsen har ambitionen att öppna poolen lördagen den 6 juni. Med anledning av den pågående corona-pandemin kommer styrelse återkomma med uppdaterad information och riktlinjer kring användning av poolen i sommar.

För att vi ska kunna ha poolen öppen krävs att det finns medlemmar som är engagerade i poolgruppen och som kan ansvara för bland annat öppning och stängning. Detta år behöver vi också hjälp med arbete kring poolen, ex. olja in trädäcket runt poolen.  Har du möjlighet att vara med och hålla poolen öppen i sommar anmäler du ditt intresse till styrelsen.  

Bildande av planteringsgrupp

Styrelsen har för avsikt att se över föreningens planteringar och rabatter. Styrelsen har därför tagit initiativ till att bilda en grupp som ska ha ansvar för plantering av nya blommor och växter i rabatterna på innergården. De rabatter som avses är de som finns framför uteplatserna mot gården. Precis som med "poolgruppen" är tanken med denna grupp att få fler personer att engagera sig i skötseln av föreningens angelägenheter, självklart på frivillig basis.

Känner du att du har "gröna fingrar" och vill vara med och engagera dig i detta? Hör då av dig styrelsen.