Nyheter

Det har varit en varm sommar och innergården har varit väl utnyttjad av medlemmar under hela sommaren. Det är givetvis väldigt roligt att innergården är uppskattad och används. Däremot så har ni säkert uppmärksammat att gräset har tagit skada varför föreningen kommer behöva vidta åtgärder för att låta gräset återhämta sig. Från och med idag lördagen den 22 augusti är det inte tillåtet att vistas på den stora gräsytan. Detta för att föreningen ska så nytt gräs, genomföra mer regelbunden bevattning och låta gräset återhämta sig.  Styrelsen återkommer med information om när gräsmattan har återhämtat sig.

Överskott i föreningens bokslut

Styrelsen arbetar med att göra klart bokslutet för perioden 2019/2020 och de preliminära siffrorna innebär ett ekonomiskt överskott vilket visar att styrelsens arbete med att sänka räntorna på lånen och minska de löpande driftskostnaderna ger resultat.  

 

Gräset på innergården

Det har varit en varm sommar och innergården har varit väl utnyttjad av medlemmar under hela sommaren. Det är givetvis väldigt roligt att innergården är uppskattad och används. Däremot så har ni säkert uppmärksammat att gräset har tagit skada varför föreningen kommer behöva vidta åtgärder för att låta gräset återhämta sig. Inom kort kommer den stora gräsytan att stängas av för åtgärder och mer regelbunden bevattning. Under denna period kommer det inte vara tillåtet att vistas på gräsytan. Styrelsen återkommer med ytterligare information om vilka datum som gräsmattan kommer stängas.

 

Container för grovsopor beställd till den 2-4 oktober

Föreningen har hyrt in en container den 2-4 oktober för insamling av grovsopor. Containern kommer ställas vid entrén till föreningen. I containern får enbart återvinningsbara grovsopor slängas.

Följande får INTE slängas;

 

·         Elektronikavfall – apparater som går på sladd eller batteri

·         Kylmöbler

·         Termometrar, barometrar, reläer och annat som innehåller kvicksilver

·         Lysrör, lågenergilampor

·         Bekämpningsmedel

·         Frätande ämnen

·         Färgrester, lösningsmedel och lim

·         Asbest

·         Explosivt avfall

·         Stoft och aska

·         Riskavfall

·         Oljor

·         Batterier

·         Bildäck

 

Komplettering i trivsel- och ordningsregler gällande hundars vistelse på innergården

Styrelsen har kompletterat trivsel- och ordningsreglerna vad gäller hundars vistelse på innergården. Hundar får inte rastas på innergården och vi ser gärna att hundar hålls kopplade när de befinner sig på föreningens område. Vi påminner om att hundägaren eller den som har hand om hunden har ett ”strikt ansvar” vilket betyder att hundägaren eller den som har hand om hunden alltid är skyldig att ersätta skador som ens hund orsakat oavsett omständigheterna.

 

Inköp av skvallerspegel

Efter önskemål från medlem har en skvallerspegel satts upp i hörnan av Klädesvägen 28. Detta för ökad trafiksäkerhet. Vi ber er att fortsätta hålla en låg hastighet när ni kör på föreningens område.

 

Genomförande av obligatorisk ventilationskontroll (OVK)

Vecka 35 genomför Fastighetsägarna service en obligatorisk ventilationskontroll (OVK).  Särskild avisering om detta kommer att ske.

Idag öppnade den nya parkeringsplatsen bakom Klädesvägen 38. Det är 15 nya platser som är möjliga att hyra samt 10 nya besöksparkeringar. Avgift för besöksparkeringen är 5 kronor per timme och betalas via Parkster. Är du intresserad av att hyra plats kontaktar du Parkando. 

 

 

 

Idag finns två 15-minutersparkeringar längs med Klädesvägen 28-36. Dessa är inte möjliga att nyttja då en parkerad bil där stoppar trafiken runt föreningen. Styrelsen kommer därför ta bort dessa parkeringar och istället skapa två nya 15-minutersparkeringar mellan Klädesvägen 36 och 38 samt mellan Klädesvägen 32 och 34.

Idag är det cykelparkering på dessa ställen och de kommer att tas bort. Ni som har cykel eller moped där måste flytta dessa innan den 17 juli. Därefter kommer cykelställena att kapas och bli parkeringsplats. 

Med vänliga hälsningar

Styrelsen 

Styrelsen nu har beställt blommor till innergården. Vi kommer byta dem som svarade på förfrågningen samt ytterligare några som styrelsen ansåg behövde bytas.

Val av blommor har skett i samråd med en florist och har sedan röstats fram av gruppmedlemmar i "Bromma Tracks - Alla med gröna fingrar". Observera att alla plantor som byts mot blommor kommer att flyttas till behövda områden runt föreningens mark och det jobbet kommer att påbörjas redan på onsdag den 24 juni.

Detta har föreningen beställt:
Norrläge: 40 löpmeter (Revsuga & Rödbladig kärleksört)
Söderläge: 36,5 löpmeter (Aubrietia & Rölleka)
 
Nedan kan du läsa mer om blommorna.