Nyheter

Container för grovsopor och lägre räntor - Nyhetsbrev mars

Container för grovsopor tillgänglig den 1-6 april

Föreningen har hyrt in en container den 1-6 april för insamling av grovsopor. Containern kommer ställas vid entrén till föreningen. I containern får enbart återvinningsbara grovsopor slängas.

 

I samband med detta kommer föreningen också göra en städning av allmänna utrymmen. Saker som placerats i trapphus och i allmänna utrymmen i källarplan kommer att plockas bort och slängas. Kan föreningen identifiera ägarna av grovsoporna som felaktigt placerats i allmänna utrymmen kommer dessa debiteras föreningens självkostnad för bortforsling.

 

Följande får INTE slängas i container;

 

·       Elektronikavfall – apparater som går på sladd eller batteri

·       Kylmöbler

·       Termometrar, barometrar, reläer och annat som innehåller kvicksilver

·       Lysrör, lågenergilampor

·       Bekämpningsmedel

·       Frätande ämnen

·       Färgrester, lösningsmedel och lim

·       Asbest

·       Explosivt avfall

·       Stoft och aska

·       Riskavfall

·       Oljor

·       Batterier

·       Bildäck

 

Lägre räntor på föreningens lån

I mitten på mars förhandlade styrelsen om ny ränta för ett av föreningens mindre lån och lyckades sänka räntan till 0,45%. I början på april kommer ytterligare ett lån läggas om till en betydligt lägre ränta.  Styrelsen räknar med att föreningens årliga kostnad för båda dessa lån minskar med över 300 000 kronor.

 

 

Påminnelse om att koderna till entréerna tas bort

Styrelsen påminner om att koderna till våra entréer tas bort inom kort. Glöm inte att anmäla aktuella namn och telefonnummer som du önskar ha i portsystemet till styrelsen.