Nyheter

Murgröna i planteringarna

Styrelsen har tillsammans med Beckomberga Entreprenad utvärderat olika lösningar för att komma tillrätta med den jord som skvätter upp på uteplatserna i samband med regn. Den lösning som vi nu landat i är att plantera heltäckande murgröna. Lösningen innebär att det fortfarande kommer skvätta in regnvatten på uteplatserna (det kommer vara oundvikligt) men stänket av jord kommer minska avsevärt.

Beckomberga Entreprenad har under dagen markerat de planteringar där arbete ska utföras. De planteringar som har en gul markering kommer grävas ur helt och få murgröna och de som har en blå markering kommer kompletteras med murgröna. Där markering saknas bedöms det inte vara nödvändigt med någon åtgärd.

Det är inte tillåtet för medlemmar med uteplats att plantera egna växter i planteringarna så vi ber de medlemmar som planterat egna blommor/växter att ta bort dessa och plantera i egna krukor som ni kan förvara på er uteplats. När detta arbete utförs kan varken föreningen eller Beckomberga entreprenad kan ta ansvar för växter/blommor som medlemmar på egen hand planterat i planteringarna.

Arbetet beräknas att påbörjas inom ett par veckor och styrelsen återkommer med exakt datum när arbetet startar. I samband med att arbetet sker kommer en container att placeras vid Klädesvägen 38. Denna container är enbart till för Beckomberga Entreprenad och för den jord/växter som kommer slängas. INGA GROVSOPOR FÅR PLACERAS I DENNA CONTAINER.

Vi vill också göra er uppmärksamma på att efter att murgrönan etablerats kommer det att ta ett par år innan planteringen är fullvuxen och heltäckande.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen