Nyheter

Ej tillåtet med trall/golv på balkonger som inte är inglasade

Som styrelsen tidigare kommunicerat har vi till SBB (tidigare SSM) reklamerat problem med bristande avrinning på såväl loftgångar som vissa balkonger. Den bristande avrinningen på balkongerna orsakar bland annat att vatten rinner längs fasader och orsakar missfärgningar.

SBB har inte bestridit den bristande avrinningen och tittar nu på olika åtgärder för att få till stånd en bättre avrinning. Däremot har de undersökningar som gjorts visat att problemen förvärras rejält av att det placeras trall/golv på balkonger som inte är inglasade. Detta gör att vattnet inte rinner som det ska och vattnet söker sig mellan balkongplattorna och sedan vidare mot fasaden. På vissa ställen har dessa golv också orsakat att vatten trängt in i lägenheten och orsakat vattenskada på golvet.

Dialog pågår med SBB kring de skador som nu uppstått på fasaden och vem som ska stå för kostnaden att åtgärda dessa. Med anledning av de skador som uppstått har SBB idag meddelat att de avsäger sig allt garantiansvar om bostadsrättsinnehavare placerar ut nån form av trall/golv som förhindrar att vattnet inte kan rinna av.

Mot denna bakgrund av detta har styrelsen idag beslutat att trall/golv på balkonger som inte är inglasade inte är tillåtet och omedelbart måste tas bort. Detta är givetvis mycket tråkigt och vi har full förståelse för att medlemmar investerat i detta för att få en mer trivsam balkong men det är stora kostnader för föreningen att åtgärda skador som uppstår med anledning av dessa golv och det är inte ansvarsfullt av styrelsen att medge trall/golv som kan riskera skador i lägenheten där varken SBB står för åtgärd eller heller fastighetsförsäkringen då den inte täcker för skador som gäller utifrån kommande vatten.    

Med vänliga hälsningar
Styrelsen